Phương thức thanh toán Venezia Beach

1. Chính sách ưu đãi khách hàng phân khu The Venice (06/12/2021 – 31/01/2022)

 

2. Chính sách ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân vay để mua/thuê sản phẩm Venezia Beach – Phân khu The Venice

3. Ưu đãi cam kết lợi nhuận chương trình hợp tác cho thuê dành cho sản phẩm Shophouse dự án Venezia Beach – phân khu The Venice

4. Cam kết bảo lãnh ngân hàng